Start arrow O filmie JEZUS dla dzieci arrow Opowieść o Jezusie, film dla dzieci
Opowieść o Jezusie, film dla dzieci

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże.

Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.

"Opowieść o Jezusie" - film dla dzieci i młodzieży

Dzieci starsze i młodsze z zainteresowaniem obejrzą tę poruszającą historię życia Pana Jezusa, opowiedzianą przez swoich rówieśników. W filmie tym można zobaczyć dzieje Pana Jezusa widziane oczami dzieci, które mogły żyć wtedy, kiedy Zbawiciel chodził po ziemi. Oglądając go idziemy śladem Beniamina, Kaleba, Sary, Joela, Lei i Natana, którzy mogli mieszkać w Jerozolimie około 30 roku naszej ery. Słuchamy co mówią o Człowieku z Nazaretu, który uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych. Widzimy jak zmagają się ze zrozumieniem wydarzeń, w których uczestniczą. Jedni pochodzą z rodzin, które uwierzyły, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, rodzice innych w to nie wierzą. Dzieci obserwują Pana Jezusa stojąc wśród tłumów, idą za Nim, żeby zobaczyć co nowego zrobi ten niezwykły Człowiek. Dowiadują się, że został zdradzony, są świadkami tego, jak po niesprawiedliwym wyroku, umiera na krzyżu, a potem zostaje złożony do grobu. Ale pamiętają o Jego obietnicy i wierzą, że wkrótce zobaczą Go znów żyjącego.

  Film jest przeznaczony dla widzów wieku od 6 do 14 lat. Zdobył aprobatę różnych środowisk kościelnych. Jest doskonałym narzędziem ewangelizacyjnym i katechetycznym na lekcje religii, do szkół niedzielnych, na rekolekcje, itp. Może być doskonałą pomocą w nauczaniu dzieci prawdy o Bogu i Jego Synu Jezusie z Nazaretu. Film pomaga dzieciom znaleźć odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nie pytania dotyczące Jezusa Chrystusa. Kończy się zaproszeniem skierowanym do dzieci oglądających film, aby zaprzyjaźniły się z Panem Jezusem.
"Opowieść o Jezusie" jest dostępna na kasetach wideo i płytach VCD. Daje każdemu dziecku, temu związanemu i nie związanemu z Kościołem, szansę na obejrzenie i usłyszenie ewangelii o Jezusie Chrystusie w sposób, który jest dla niego zrozumiały i przyjazny.

Bardzo dobrym uzupełnieniem filmu jest specjalne kolorowe, pełne zdjęć z filmu wydanie broszury ewangelizacyjnej pt. "Najwspanialsza obietnica". Jej celem jest pomoc dzieciom w nawiązaniu bliskiej, osobistej więzi z Panem Jezusem.

Zapraszamy!


W roli Jezusa Brian Deacon

Produkcja: John Heyman przy współpracy Richarda Daltona, Scenariusz: Barnet Fishbein

Reżyseria: Peter Sykes i John Kirsh

Opowieść o Jezusie. Film dla dzieci i młodzieży

W rolach głównych: Brandon Gilbersttadt i Lindsey Wholey

Drugi producent: Paul Eshleman

Dystrybucja: Campus Crusade for Christ, w Polsce: Ruch Nowego Życia

Prawa do kopiowania i rozpowszechniania zastrzeżone przez © Ruch Nowego Życia,

02-798 Warszawa, ul. Polnej Róży 1C, tel. (22) 6489818, www.rnz.org.pl, www.film.Jezus.pl

Każdy publiczny pokaz wymaga zgody Ruchu Nowego Życia. Odstąpienie od tej zasady stanowi naruszenie praw autorskich.

 

 
 
Góra Góra